Warunki kursów niderlandzkiego | Ellana.nl

KURSY GRUPOWE STACJONARNE

1.    Kurs grupowy stacjonarny składa się z 8 spotkań, każde po 2 godziny (1x w tygodniu).

2.    Minimalna ilość uczestników jest 4. W grupie jest maksymalnie osiem osób. 

3.    Cena kursu jest włącznie z materiałem do nauki, testem i certyfikatem. 

4.    Ostatecznym potwierdzeniem zapisu na kurs niderlandzkiego w ELLANA jest wniesienie opłaty za kurs. By zagwarantować sobie miejsce na wybranym kursie sugerujemy dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie podanym w mailu. W innym przypadku rezerwacja miejsca zostaje anulowana.

5.    Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką.

6.    Po uiszczeniu opłaty za kurs kursant otrzyma drogą mailową ostateczne potwierdzenie zapisu na wybrany kurs oraz zapłaconą fakturę.  

7.    Faktura zostaje wystawiona na podstawie danych podanych w formularzu zapisów na kurs. Zmiana danych jest możliwa poprzez kontakt mailowy ze szkołą ELLANA, mail@ellana.nl.  

8.    Po zakupie kursu kursant jest zobowiązany uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, egzaminie oraz omówieniu egzaminu.  

9.    W przypadku nieobecności na egzaminie oraz jego omówieniu kursant ma możliwość wykupienia dodatkowego terminu. Koszt dodatkowego ONLINE egzaminu oraz ONLINE omówienia to €50,-. 

10. Egzamin uważa się za zaliczony przy osiągniętym wyniku co najmniej 65%. 

11. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego kursant ma możliwość wykupienia ONLINE poprawki za dodatkową opłatą €50,-. 

12. Szkoła ELLANA ma prawo do odwołania kursu niderlandzkiego, jeśli liczba zapisów na kurs jest niewystarczająca. Ustalony będzie nowy termin kursu.

13. W przypadku, kiedy kurs zostanie anulowany przez szkołę ELLANA, oplata za kurs zostanie zwrócona. 

14. Zaplanowana lekcja odwołana z powodu nieprzewidzianych okoliczności przez szkołę ELLANA zostanie odrobiona w innym terminie. Nowy termin zostanie ustalony z kursantami.

15. Jeżeli kursant z własnej inicjatywy / z powodów prywatnych zdecyduje się na przedterminowe zakończenie uczestnictwa w kursie niderlandzkiego, oplata nie zostanie zwrócona. Zwrot 50% opłaty za kurs jest możliwy, kiedy kursant nie później niż tydzień przed rozpoczęciem kursu niderlandzkiego pisemnie złoży rezygnację. 

16. Po ukończeniu kursu, aktywnym udziale w zajęciach oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

17. W przypadku nieobecności kursanta na rozdaniu certyfikatów, będzie on wysłany pocztą na adres zamieszkania podany przez kursanta.

18. Materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i materiały do ćwiczeń, informacje, teksty i wszelkie inne materiały w dowolnej formie są własnością szkoły ELLANA NIE mogą być one powielane, kopiowane, publikowane, przechowywane, adaptowane ani używane w jakiejkolwiek formie, online lub offline, bez uprzedniej pisemnej zgody szkoły ELLANA.

19. Naruszenie tych praw będzie prowadzić do postępowania sądowego.

KURSY GRUPOWE ONLINE

1.    Kurs grupowy online składa się z 9 spotkań, każde po 2 godziny (1x w tygodniu). 

2.    Minimalna ilość uczestników jest 2. W grupie jest maksymalnie sześć osób.

3.    Cena kursu jest włącznie z materiałem do nauki, testem i certyfikatem. 

4.    Ostatecznym potwierdzeniem zapisu na kurs niderlandzkiego w ELLANA jest wniesienie opłaty za kurs. By zagwarantować sobie miejsce na wybranym kursie sugerujemy dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie podanym w mailu. W innym przypadku rezerwacja miejsca zostaje anulowana. 

5.    Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką.

6.    Po uiszczeniu opłaty za kurs kursant otrzyma drogą mailową ostateczne potwierdzenie zapisu na wybrany kurs oraz zapłaconą fakturę. 

7.    Faktura zostaje wystawiona na podstawie danych podanych w formularzu zapisów na kurs. Zmiana danych jest możliwa poprzez kontakt mailowy ze szkołą ELLANA, mail@ellana.nl. 

8.    Po zakupie kursu kursant jest zobowiązany uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, egzaminie oraz omówieniu egzaminu. 

9.    W przypadku nieobecności na egzaminie oraz jego omówieniu kursant ma możliwość wykupienia dodatkowego terminu. Koszt dodatkowego ONLINE egzaminu oraz ONLINE omówienia to €50,-. 

10. Egzamin uważa się za zaliczony przy osiągniętym wyniku co najmniej 65% 

11. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego kursant ma możliwość wykupienia ONLINE poprawki za dodatkową opłatą €50,-.   

12. Szkoła ELLANA ma prawo do odwołania kursu niderlandzkiego, jeśli liczba zapisów na kurs jest niewystarczająca. Ustalony będzie nowy termin kursu.

13. W przypadku, kiedy kurs zostanie anulowany przez szkołę ELLANA, oplata za kurs zostanie zwrócona. 

14. Zaplanowana lekcja odwołana z powodu nieprzewidzianych okoliczności przez szkołę ELLANA zostanie odrobiona w innym terminie. Nowy termin zostanie ustalony z kursantami.

15. Jeżeli kursant z własnej inicjatywy / z powodów prywatnych zdecyduje się na przedterminowe zakończenie uczestnictwa w kursie niderlandzkiego, oplata nie zostanie zwrócona. Zwrot 50% opłaty za kurs jest możliwy, kiedy kursant nie później niż tydzień przed rozpoczęciem kursu niderlandzkiego pisemnie złoży rezygnację. 

16. Po ukończeniu kursu, aktywnym udziale w zajęciach oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma Certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest wysyłany pocztą na podany przez kursanta adres zamieszkania. 

17. Materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i materiały do ćwiczeń, informacje, teksty i wszelkie inne materiały w dowolnej formie są własnością szkoły ELLANA. NIE mogą być one powielane, kopiowane, publikowane, przechowywane, adaptowane ani używane w jakiejkolwiek formie, online lub offline, bez uprzedniej pisemnej zgody szkoły ELLANA.

18. Naruszenie tych praw będzie prowadzić do postępowania sądowego.