Vertalingen

Heb je een geschil met een (overheids-) instantie maar je spreekt de Nederlandse taal niet? Laat ELLANA je hierbij helpen.

Dankzij de juridische achtergrond beschikken wij over de nodige kennis en ervaring in het vertalen van juridische stukken, opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en overige brieven. Daarnaast is het mogelijk om ELLANA in te schakelen voor het oplossen van taalkundige problemen. Ook voor het leggen van contacten tussen de Poolse en de Nederlandse bedrijven ben je aan het juiste adres.

Gezien de grote belangstelling verzorgt ELLANA onbeëdigde vertalingen vanuit het Nederlands naar het Pools en omgekeerd. Het persoonlijke bezoek hiervoor is, vanuit tijdbesparend oogpunt, niet altijd nodig. Het kan ook per e-mail of per post. Bij verzending per post komen de verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Toepassingen vertalingen:

 • Juridische documenten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Gemeentelijke correspondentie (aanvragen, formulieren, etc.)
 • Financiële documenten (toeslagaanslagen, belastingaanslagen, etc.)
 • Correspondentie van overige (overheids-) organisaties (UWV, etc.)
 • Correspondentie van de verzekeraar (zorg, auto, aansprakelijkheid, etc.)
 • Curriculum Vitae en motivatiebrieven
 • Reclameteksten
 • Privé brieven
 • Internetsite teksten
 • Overige

*Bij opdrachten in het weekend of dringende opdrachten, kan een extra toeslag in rekening worden gebracht.

Contact

Scroll naar boven