Polityka Prywatności | Ellana.nl

1. Postanowienia ogólne

ELLANA zdaje sobie sprawę, że pokładasz w niej zaufanie. Dlatego też ELLANA uważa za swoją odpowiedzialność ochronę Twojej prywatności. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawione są informacje na temat danych zbieranych przez ELLANA oraz sposobu ich przetwarzania.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług ELLANA. Należy być świadomym, że ELLANA nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności innych stron i źródeł. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na akceptację polityki prywatności. ELLANA szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony i dba o to, by osobiste informacje, które nam dostarczasz, były traktowane jako poufne.

To oświadczenie o ochronie prywatności jest dostosowane do użytkowania i możliwości na tej stronie. Możliwe zmiany i/lub modyfikacje tej strony mogą prowadzić do zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Dlatego zaleca się regularne konsultowanie tego oświadczenia o ochronie prywatności.

ELLANA ma swoją siedzibę w Monster i jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 73528609. Elżbieta Anna de Jonge nadzoruje prawidłowe przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Kontakt: +31 (0)614832525

mail@ellana.nl

www.ellana.nl

2. Jakie dane są zbierane?

ELLANA zbiera i przetwarza tylko te dane osobowe, które zostały przez Ciebie dostarczone.

Jeśli korzystasz z naszych usług, wypełniasz formularz kontaktowy i/lub rejestracyjny, zawierasz umowę z ELLANA, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Adres zamieszkania.

Artykuł 3. W jakim celu zbierane są powyższe dane i do czego są wykorzystywane?

Dane te są wykorzystywane do świadczenia usług przez ELLANA, informowania Cię o zmianach w jej usługach oraz do wystawiania i wysyłania faktur zgodnie z wymogami prawnymi Urzędu Skarbowego.

Gdy wysyłasz do ELLANA e-mail lub inne wiadomości, istnieje możliwość, że ELLANA zachowa te wiadomości. Czasami ELLANA prosi o Twoje dane osobowe, które są istotne dla danej sytuacji. Umożliwia to przetwarzanie Twoich pytań i realizację Twoich żądań.

ELLANA nie zbiera ani nie wykorzystuje informacji do innych celów niż opisane w niniejszej polityce prywatności, chyba że uzyskała wcześniej Twoją zgodę na to.

4. Jak długo przechowywane są Twoje dane?

ELLANA nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej niż jest to koniecznie potrzebne, chyba że istnieje prawny obowiązek dłuższego przechowywania Twoich danych osobowych przez ELLANA. Podstawową zasadą jest, że Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Ci produktów i/lub usług przez ELLANA.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte w każdym z poniższych przypadków:

w przypadku wykonania umowy: 5 lat po zakończeniu umowy, na potrzeby ewentualnych przyszłych umów; w przypadku płatności i rozliczania faktur: 7 lat po zapłaceniu danej faktury, w celu spełnienia wymogów prawnych urzędu skarbowego; w przypadku składania wniosku o niezobowiązującą ofertę: 1 rok po wysłaniu niezobowiązującej oferty; w przypadku newslettera: po rezygnacji; w przypadku rozpatrywania pytań i reklamacji: po zadowalającym rozwiązaniu skargi. E-maile będą przechowywane maksymalnie 3 lata, a następnie usunięte z skrzynki odbiorczej.

5. Z kim dzielone są dane osobowe?

ELLANA może udostępniać dane osobowe wyłącznie osobom trzecim i tylko w celu prawidłowego wykonania umowy z Tobą lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. E-maile są otwierane i wysyłane tylko za pośrednictwem webmaila hostingu. Strona jest hostowana przez firmę LH.pl, z siedzibą w Poznaniu.

ELLANA jest zobowiązana do zachowania poufności Twoich danych.

6. Linki zewnętrzne

Przyciski mediów społecznościowych mają na celu ułatwienie Ci kontaktu i śledzenia aktualizacji dotyczących ELLANA. Każdy kanał mediów społecznościowych ma swoją własną politykę prywatności, którą znajdziesz na ich własnej stronie internetowej.

7. Jakie masz prawa?

Masz prawo w każdej chwili do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Ponadto masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ELLANA, a także masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do ELLANA z prośbą o przesłanie danych osobowych, które ELLANA posiada na Twój temat, w pliku komputerowym do Ciebie, innej osoby lub organizacji wskazanej przez Ciebie.

Możesz wysłać wniosek o dostęp, poprawkę, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub wniosek o wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na adres mail@ellana.nl.

Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o dołączenie kopii dowodu tożsamości do wniosku. Na tej kopii zasłoń zdjęcie, MRZ (strefę odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer identyfikacyjny obywatela (BSN). Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. ELLANA odpowie na Twój wniosek jak najszybciej, ale w ciągu czterech tygodni.

ELLANA chciałaby również poinformować, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Jak zabezpieczane są Twoje dane?

ELLANA poważnie podchodzi do ochrony Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnianiu i nieuprawnionej zmianie. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją dowody na nadużycia, skontaktuj się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail: mail@ellana.nl.