Kurs niderlandzkiego

Kurs grupowy stacjonarny

€ 300

Kurs grupowy online (Zoom)

€ 270

Zajęcia indywidualne (online)

od € 35 za godzinę

Oferowane kursy w ELLANA zostały opracowane zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i na podstawie potrzeb naszych kursantów. Kładziemy nacisk na umiejętności słuchania i mówienia. Pozostałe umiejętności językowe są również ćwiczone podczas zajęć.

Na pierwszym spotkaniu każdy kursant otrzyma podręcznik do nauki, zadania domowe i pozostałe pomoce naukowe.

W celu uzyskania szybkich i skutecznych rezultatów zalecana jest nauka w domu przez minimum 4 godziny tygodniowo. Ponadto zadania domowe są obowiązkowe.

Pod koniec każdego kursu jest egzamin końcowy. Po pozytywnym zaliczeniu kursant otrzyma certyfikat. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu końcowego istnieje możliwość poprawki. 

Scroll to Top