Regulamin

Tekst został sporządzony 6 stycznia 2019 roku.

1. Kurs grupowy stacjonarny składa się z 10 spotkań, każde po 2 godziny lub  z 8 spotkań, każde po 2,5 godziny (1x w tygodniu).  
Kurs grupowy online składa się z 12 spotkań, każde po 1,5 godziny (1x w tygodniu). 
2. Minimalna ilość uczestników jest 4. W grupie jest maksymalnie osiem osób.
3. Cena (promocyjna) kursu jest włącznie z materiałem do nauki, testem i certyfikatem. 
4. Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu na kurs niderlandzkiego w ELLANA jest wniesienie opłaty za kurs. By zagwarantować sobie miejsce na wybranym kursie sugerujemy dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie podanym w mailu. W innym przypadku rezerwacja miejsca zostaje anulowana.
5. Szkoła ELLANA ma prawo do odwołania kursu niderlandzkiego, jeśli liczba zapisów na  kurs jest niewystarczająca. Ustalony będzie nowy termin kursu.  
6. W przypadku kiedy kurs zostanie anulowany przez szkołę ELLANA, oplata za kurs  zostanie zwrócona. 
7. Zaplanowana lekcja odwołana z powodu nieprzewidzianych okoliczności przez 
szkołę ELLANA zostanie odrobiona w innym terminie. Nowy termin zostanie ustalony  z kursantami.
8. Jeżeli kursant z własnej inicjatywy zdecyduje się na przedterminowe zakończenie  uczestnictwa w kursie niderlandzkiego, oplata nie zostanie zwrócona. 
Zwrot 50% opłaty za kurs jest możliwy, kiedy kursant nie później niż dwa tygodnie przed  rozpoczęciem kursu niderlandzkiego pisemnie złoży rezygnację. 
9. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma certyfikat.
10. W przypadku nieobecności kursanta na rozdaniu certyfikatów, będzie on wysłany pocztą. 
11. Materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i materiały do ćwiczeń, informacje, teksty  i wszelkie inne materiały w dowolnej formie są własnością szkoły ELLANA.  NIE mogą być one powielane, kopiowane, publikowane, przechowywane, adaptowane  ani używane w jakiejkolwiek formie, online lub offline, bez uprzedniej pisemnej  zgody szkoły ELLANA.
12. Naruszenie tych praw będzie prowadzić do postępowania sądowego.
Scroll to Top