Cursus Nederlands

Groepscursus klassikaal

€ 300

Groepscursus online (Zoom)

€ 270

Individuele lessen

v.a. € 35 per uur

De door ELLANA aangeboden cursussen zijn ontwikkeld conform het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor Vreemde Talen (ERK) en ze zijn gebaseerd op de behoeftes van onze cursisten.

Er wordt de nadruk gelegd op de luister- en spreekvaardigheid. Uiteraard worden de overige taalvaardigheden tijdens de les geoefend.  

Om snelle en effectieve resultaten te behalen, wordt thuisstudie van minimaal 4 uur per week geadviseerd. Daarnaast zijn de huiswerkopdrachten verplicht.  

Tijdens de eerste les ontvangt iedere cursist een studieboek, huiswerkopdrachten en al het overige studiemateriaal. Aan het einde van iedere cursus wordt er een eindexamen afgelegd. Na het behalen van het eindexamen ontvangt de cursist een certificaat. In geval van een negatieve uitslag bestaat er een herkansingsmogelijkheid.

 

Scroll naar boven