Vertalingen

Heb je een geschil met een (overheids-) instantie maar je spreekt de Nederlandse taal niet? Laat ELLANA je hierbij helpen.

Dankzij de juridische achtergrond beschikken wij over de nodige kennis en ervaring in het vertalen van juridische stukken, opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en overige brieven. Daarnaast is het mogelijk om ELLANA in te schakelen voor het oplossen van taalkundige problemen. Ook voor het leggen van contacten tussen de Poolse en de Nederlandse bedrijven ben je aan het juiste adres.

Gezien de grote belangstelling verzorgt ELLANA onbeëdigde vertalingen vanuit het Nederlands naar het Pools en omgekeerd. Het persoonlijke bezoek hiervoor is, vanuit tijdbesparend oogpunt, niet altijd nodig. Het kan ook per e-mail of per post. Bij verzending per post komen de verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Toepassingen vertalingen:

 • Juridische documenten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Gemeentelijke correspondentie (aanvragen, formulieren, etc.)
 • Financiële documenten (toeslagaanslagen, belastingaanslagen, etc.)
 • Correspondentie van overige (overheids-) organisaties (UWV, etc.)
 • Correspondentie van de verzekeraar (zorg, auto, aansprakelijkheid, etc.)
 • Curriculum Vitae en motivatiebrieven
 • Reclameteksten
 • Privé brieven
 • Internetsite teksten
 • Overige

*Bij opdrachten in het weekend of dringende opdrachten, kan een extra toeslag in rekening worden gebracht.

Juridisch advies

Bij ELLANA kun je terecht voor advies over verscheidene juridische kwesties. Ook kan ELLANA je bijstaan bij het oplossen van een juridisch geschil. Dit doen wij met zorgvuldigheid, accuratesse en een bijzondere aandacht voor de cliënt.

Dankzij de mogelijkheid om je in je eigen taal uit te drukken, kun je gemakkelijk je probleem uitleggen. Zo voorkom je misverstanden, onnodige kosten en vooral je kostbare tijd.

Sociale zekerheidsrecht

In Nederland zijn er veel sociale zekerheidsrechtvoorzieningen waar je in bepaalde gevallen recht op hebt. Met het aanvragen daarvan zijn er echter veel regels aan verbonden. Twijfel je of je recht hebt op een voorziening of wil je weten of de duur wel klopt? Met deze vragen ben je bij ELLANA aan het juiste adres.

Indien nodig, kunnen wij namens u in bezwaar gaan tegen een beslissing en eventueel in beroep. Verder helpen wij graag met het analyseren van de correspondentie, interpreteren van de veelal lastige materie van de uitkeringsinstanties en daarover adviseren.

Bestuursrecht

Besluiten van de overheid staan in het bestuursrecht centraal en vrijwel iedereen krijgt hiermee te maken. Zo dus ook met het bestuursrecht. Gelet op de korte wettelijke termijnen moet je als burger vaak snel reageren.

Heb je een beslissing ontvangen van het CJIB, het CBR, de Gemeente, Belastingdienst, het SVB of een andere (overheids-) organisatie en ben je het er niet mee eens? Schakel ELLANA in en dien je bezwaar of beroep tijdig in. ELLANA staat ook voor je klaar om je te helpen met het schrijven van een klaagschrift, verzoek om stukken in te zien, het indienen van een zienswijze en het vermelden van je standpunt.

Scroll naar boven